HaofyTrigger-vingerspalk,vingerstabilisatorvoorbreukenenverstuiking,mallet…

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

GESCHIKTVOORALLEVINGERS-Trigger-vingerspalkkanopelkevingerwordengedragen,inclusiefduim,middel,wijsvinger,ringenpink.Aanbeidehandenafhankelijkvandeverstelbareklittenbandenextrabevestigingsriem,dusperfectgeschiktvoormannen,vrouwenenouderekinderen
EFFECTIEVEPIJNVERLICHTING-Dezevingerstabilisatorisontworpenvoorpostoperatievezorgvooreentrigger,gebroken,gebogenenverstuiktevingerofartritis.Hetvastbindenvanuwaangedanevingerofduimaaneenvingerspalkkanuwsymptomenverlichtendooruwvingertestoppenmetbewegen.Hulpbijhetverlichtenvanhetblokkeren,knallen,buigen,zwelling,pijnenstijfheid
INGEBOUWDEALUMINIUMPLAAT-Dehamervingerbeugelisbedektmetstretchnylonenkatoenenstof,eeningebouwdlichtgewichtaluminiumplaatjevooreensterkeenstevigeondersteuningvanuwvingers.Hetkanvingerpijneffectiefverlichtenenhetongemakverminderendatwordtveroorzaaktdoordirecthuidcontact

Amazon.nl Price: 12.49 (as of 06/04/2023 21:32 PST- Details)

Productbeschrijving

Eenvingerspalkwordtgebruiktomeengewondevingertebeschermen.Hetprimairedoelisomdevingeronbeweeglijktehoudenentevoorkomendatdezebuigt.Bovendienkanhethelpenomeenvingerteruginbewegingtekrijgennadatdezedoorartritis,eenoperatieofandereredenenineengebogenpositieisblijvensteken.Alsuwvinger’sochtendsbijzonderstijfis,kanhethelpenom’snachtseenvingerspalktegebruiken.Uwartskanuadviserenoverhoelangudespalkmoetdragen.

Wijzijngespecialiseerdinhetoplossenvanhetvingerprobleem:
-Triggervinger(stenosevantenosynovitisofstenosevantenovaginose)
-Gebrokenvinger
-Verstuiktevinger
-Gebogenvinger
-Artritispostoperatievezorg

Methodegebruiken
1.Plakhetklittenbandophetbovenstedeelvandespalk
2.Wikkelhetklittenbandomdevinger
3.Plaknogeenvelcroaanhetonderstedeelvandespalk
4.Wikkelhetklittenbandomdehandpalm(vinger)enpashetaan

Opmerking:
1.Nietbleken
2.Nietchemischreinigen
3.Stelgeenmachinewasvoor
4.Handwasinkoudwatermetmildezeepenaandeluchtgedroogd

Pakketinbegrepen
1xvingerspalk
1xkorteklittenband
1xlangklittenband

Algemene informatie

That’s it!

GESCHIKTVOORALLEVINGERS-Trigger-vingerspalkkanopelkevingerwordengedragen,inclusiefduim,middel,wijsvinger,ringenpink.Aanbeidehandenafhankelijkvandeverstelbareklittenbandenextrabevestigingsriem,dusperfectgeschiktvoormannen,vrouwenenouderekinderen
EFFECTIEVEPIJNVERLICHTING-Dezevingerstabilisatorisontworpenvoorpostoperatievezorgvooreentrigger,gebroken,gebogenenverstuiktevingerofartritis.Hetvastbindenvanuwaangedanevingerofduimaaneenvingerspalkkanuwsymptomenverlichtendooruwvingertestoppenmetbewegen.Hulpbijhetverlichtenvanhetblokkeren,knallen,buigen,zwelling,pijnenstijfheid
INGEBOUWDEALUMINIUMPLAAT-Dehamervingerbeugelisbedektmetstretchnylonenkatoenenstof,eeningebouwdlichtgewichtaluminiumplaatjevooreensterkeenstevigeondersteuningvanuwvingers.Hetkanvingerpijneffectiefverlichtenenhetongemakverminderendatwordtveroorzaaktdoordirecthuidcontact
VERSTELBAREBEVESTIGINGSRIEM-Hetontwerpmetdevolledigevingerspalkmetextrahandpalmbevestigingsriemen.Hetkandebewegingvandeknokkelspalkbeperkenendestevigesteungevenzonderhetongemak,uwtriggervingerhelpenherstellenenonnodigeoperatiesvoorkomen
KLANTENSERVICE-Wijbieden12maandengarantieen30dagengeld-terug-garantie.Alsonsproductomwelkeredendanooknietwerkt,retourneerhetdanbinnen30dagenvooreenvolledigeterugbetaling.Jekuntzonderrisicobestellen!Ikhoopdatuzeertevredenbentmetdeaankoop

Specification: HaofyTrigger-vingerspalk,vingerstabilisatorvoorbreukenenverstuiking,mallet…

Fabrikant
Fabrikantreferentie
Productafmetingen
Brand

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “HaofyTrigger-vingerspalk,vingerstabilisatorvoorbreukenenverstuiking,mallet…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Praktijkvandenbenthaasdijk
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare